Informatore Endodontico

“L’Informatore Endodontico” รจ l’unica rivista esclusivamente dedicata all’Endodonzia in forma estremamente pratica, che aiuta il clinico nella sua pratica quotidiana.

Anno 1997

CopV01N1

Anno 1998/99

CopV02N1

Anno 2000

CopV03N1

Anno 2001

CopV04N1

Anno 2002

CopV05N1

Anno 2003

CopV06N1

Anno 2004

CopV07N1

Anno 2005

CopV08N1

Anno 2006

CopV09N1

Anno 2007

CopV10N1

Anno 2008

CopV11N1

Anno 2009

Copertina Vol.12 Num 1